نوین چرخ

چرخ صنعتی ثابت و گردان

معرفی آیکون های جدول چرخ صنعتی نوین چرخ

چرخ جک پالتی 80 × 60 / PU

چرخ جک پالتی 80 × 60 / PU

 690,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
80
20
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600

 چرخ جک پالتی 80 × 70 / PU

چرخ جک پالتی 80 × 70 / PU

 720,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
80
20
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750

 چرخ جک پالتی 80 × 80 / PU

چرخ جک پالتی 80 × 80 / PU

 810,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
80
20
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800

 چرخ جک پالتی 80 × 90 / PU

چرخ جک پالتی 80 × 90 / PU

 880,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
80
20
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900

 چرخ جک پالتی 80 × 100 / PU

چرخ جک پالتی 80 × 100 / PU

 900,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
80
20
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000

 جستجو

انتخاب مجموعه

لینک های مفید

تاریخ و ساعت

امروز: چهارشنبه 18-4-99 شمسی
مصادف با: 08-07-2020 میلادی
ساعت: 06:01:52

QR کد سایت

QR کد نوین چرخ